Triễn vọng nào cho dầu thô WTI

Giá dầu thô WTI giảm trước dự đoán về một thoả thuận OPEC+, nhưng số vị thế đặt cược đầu cơ vào giá dầu vẫn đủ lớn để trở thành chất xúc tác cho nhịp giảm tiếp tục trong thời gian tới. Các vị thế Long dù sử dụng đòn bẫy vẫn quanh mức khi WTI ở 67$/thùng vào đầu tháng 6, ngay cả khi một số vị thế đã bị cắt giảm. Có một số thông điệp tương tự từ các vị thế hợp đồng tương lai giá dầu vẫn được nắm giữ bởi các quỹ quản lý tài sản, cũng ở mức rất cao.

![|554x239](file:///C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ksohtml5336\wps1.jpg)

Biểu đồ Daily Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tháng 8. Link tradingview: Live stock, index, futures, Forex and Bitcoin charts on TradingView

Có thể dự báo tăng trưởng của châu Á và các khu vực khác trên thế giới sắp được điều chỉnh thấp hơn. Vẫn còn một số quốc gia ở Nam Á nơi các bệnh viện đang phải chịu sự nghiêm trọng vì số ca nhiễm tăng cao, mặc dù Ấn Độ đã cải thiện trong những tuần gần đây. Hơn nữa, việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rrr) gần đây của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về tăng trưởng chậm hơn ở phía trước và kết quả là tiêu cực đối với nhu cầu tiêu thụ dầu.

Đã có một sự gia tăng các vị thế Long được thêm vào thông qua hợp đồng tương lai khi giá tăng lên 77%/thùng vào đầu tháng 7 và các vị thế đó vẫn tồn tại cho đến nay. Yếu tố kích hoạt cho đà bán tháo sâu hơn có thể từ việc đóng cửa Daily dưới 70%/thùng và chỉ còn cách giá hiện tại 1$ nữa thôi.