Triển vọng thị trường chứng khoán VN năm 2022?

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 như thế nào?
Nên lựa chọn ngành nghề, doanh nghiệp nào để đầu tư?
Mời Anh/Chị xem video!