Trò hề các anh diễn để rút ruột nđt?

Đây có phải là thứ trò mèo các anh muốn rút ruột nhà đầu tư sao. 3 cp chuyển sàn HNX giao dịch mỗi ngày 100 cổ phiếu. Thì các anh giảm nghẽn kiểu gì???
https://vietstock.vn/2021/03/giai-quyet-nghen-lenh-tai-hose-thong-nhat-duoc-quy-trinh-chuyen-giao-dich-co-phieu-143-835330.htm

2 Likes