Trong năm qua tao lỗ 700 triệu

Đau khổ trong năm qua tao đã lỗ 700 triệu

1 Likes

Không vấn đề em ạ, vào pic anh mới mở lấy oxi, nhớ :heart: anh

Chán đời với lũ súc sanh

Quy ra % đi

2 Likes

Không sao b ạ…Sau mấy ngày nghỉ b sẽ vui trở lại. Ae F luôn sát cánh cùng nhau!

Năm 2022 tao lỗ 19 tỷ. Năm 2023 gỡ đc 5 tỷ rồi

gớm mặt đấy, mang 2 triệu đô lên sàn hả/

1 Likes

z4004537812386_07778bb73e3eaadadebf5b0f20a4572f

1 Likes

kẻ thù sai lúc rồi…giờ cuối năm cứ vui vẻ hòa bình đi đã!

1 Likes

Tình hình năm sau múc gì, giờ này ngồi đây chắc cũng không phải hội nhóm nào rồi, đầu tư công đi :smiling_face:
ps: Chúc chủ pic sớm về bờ nhé. :sparkling_heart:, Cơ hội còn nhiều.

2 Likes

Chia 2 tk bro à

2 Likes

Mùa này ăn cá là không tăng cân thôi.

1 Likes

e bay nhẹ 2lit sang năm gỡ lại hết :smiley:

1 Likes

@Vuichoigiaitri mai mồng một khai xuân vào chửi nó ngu đi mài, cho bọn này chết bớt để xã hội phát triển :relieved:

mài vui phoết, trực tổng đài 24/24 :relieved:

ùi mày chởi hay như hát, chủ tóp đâu la lên nào, có nghe lời 7 lừa đảo ko :rofl:

Chửi chết cụ mấy thằng ngạo mạn đê pro

30 Tết vẫn còn sức chửi nhau à các bẹn :))))

30 tết vẫn múc nhau à anh em, đợi tao thay níc đã. Giờ này chắc toàn cá nhân thực sự, hội nhóm chắc chia tiền ai về nhà lấy rồi.
z4004537812386_07778bb73e3eaadadebf5b0f20a4572f

2023 lấy lại nhé bác