Trong nhóm VN30 có CP nào giá dưới 30 thì múc nhé

Lạm phát giá cả cp cũng tăng chóng mặt hết, còn em nào blue chip VN30 thì múc xong hold thôi, trên 30 thì mới xem xét bán chốt lời nhé