Trụ vẫn vững tương lai sáng lạng chờ đón

Lướt sơ dòng trụ nhận thấy dòng tiền lớn đã vào trước đó nên không có lý do gì mà MMS đánh xuống để chịu lỗ cả. A.c bên mình cứ an tâm nhưng bên cạnh cũng phải quản trị rủi ro danh mục riêng của từng người.
Chiến lược lúc này hạ tỷ trọng margin về mức thấp nhất, tuân thủ đúng kỹ luật cắt lỗ theo khuyến nghị hạn chế chốt non ở cp tốt.
A.c đang phân vân muốn chốt lời hay cắt lỗ cứ tham khảo e mọi lúc nhé.
Chúc tất cả mọi người sáng suốt để đưa ra quyết định tốt nhất