Trương Mỹ Lan cùng các lãnh đạo Tường Việt rút của SCB gần 1.8 ngàn tỷ đồng như thế nào?

Trong vụ án này, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tường Việt đã khai nhận đã cùng Trương Mỹ Lan lập kế hoạch để rút của Ngân hàng TMCP Sài Gòn số tiền 1,746 tỷ đồng. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tường Việt đã quen biết Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn VTP từ cuối năm 2020, quá trình tiếp xúc bà biết Dương Tấn Trước là người am hiểu về việc triển khai các dự án bất động sản nên muốn chuyển nhượng lại cho ông Trước và Công ty Tường Việt dự án Thanh Yến với giá 2,500 tỷ đồng. Sau khi trao đổi với Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nội dung như trên, ông Trước đã nói lại với Cao Việt Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tường Việt và được Dũng đồng ý.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/truong-my-lan-cung-cac-lanh-dao-tuong-viet-rut-cua-scb-gan-18-ngan-ty-dong-nhu-the-nao-768-1123325.htm