TTF liệu có hồi sinh?

theo các bác TTF liệu có hồi sinh không ạ, chỉ vướng nợ CSH nữa là được khai thông chăng?

1 Likes

hồi sinh rồi

1 Likes