Tuần sau nhà đầu tư sẽ nhẹ đầu hơn

Ngành công nghiệp cá Tra đã thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác như: thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, ngành dược phẩm, mỹ phẩm, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, OCOP nâng cao giá trị ngành hàng.

Đồng tiền trong nước tăng giá, các DN sẽ có xu hướng đẩy mạnh nhập khẩu bởi so với trước kia, họ sẽ phải trả số tiền thấp hơn để mua một lượng hàng hóa như nhau.

Chi phí của DN gia tăng khi tỷ giá lên cao càng làm cho giá thành sản phẩm đội lên, khiến việc nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm thép nhiều lúc rất chậm.

Quảng Ninh có đầy đủ 5 loại hình vận tải để phát triển logistics, tuy vậy đầu tư về cảng biển lại chưa tương xứng với hệ thống đường bộ, hàng không đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian qua.

Những nhà đầu tư nước ngoài không ngừng tìm kiếm những bất động sản đang hoạt động hoặc tìm cách liên doanh với các đối tác có danh tiếng tốt trong nước

Có cơ chế cho doanh nghiệp Việt Nam thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để huy động vốn từ nước ngoài

Cá tra là sản phẩm quốc gia, phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này đạt khoảng 12 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hằng năm hơn 4%

Nguồn vốn tín dụng dành cho BĐS kiểm soát lại để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và sử dụng đúng mục đích. Không có việc dừng hay siết lại nguồn vốn với thị trường BĐS

Không khó để giới thiệu với các nhà đầu tư quốc tế về tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam khi nhìn về các chỉ tiêu như tăng trưởng GDP hay hàng loạt các nhà sản xuất tìm đến trong bối cảnh kinh tế địa chính trị toàn cầu có nhiều yếu tố bất ổn trong thời gian qua.

Chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam chính là lĩnh vực sản xuất có tỷ trọng chiếm hơn 1/3 tổng GDP của Việt Nam. Triển vọng trong lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục hấp dẫn nhờ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, thể hiện qua việc một số nhà sản xuất nổi tiếng dịch chuyển đến Việt Nam.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhu cầu đầu tư của các tổ chức nước ngoài đối với bất động sản Việt Nam không hề thấp

Việc sụp đổ của Silicon Valley Bank & Signature Bank có thể khiến Fed chậm tăng lãi suất.

Việc sụp đổ của Silicon Valley Bank & Signature Bank có thể khiến Fed chậm tăng lãi suất.

Tỷ giá USD giảm có thể ảnh hưởng đến một số đơn hàng dài hạn đã ký kết từ trước, khiến sản phẩm giảm tính cạnh trạnh tại các thị trường xuất khẩu có thanh toán bằng USD

Nguồn vốn tín dụng dành cho BĐS kiểm soát lại để đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và sử dụng đúng mục đích. Không có việc dừng hay siết lại nguồn vốn với thị trường BĐS

Chi phí của DN gia tăng khi tỷ giá lên cao càng làm cho giá thành sản phẩm đội lên, khiến việc nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm thép nhiều lúc rất chậm.

Những nhà đầu tư nước ngoài không ngừng tìm kiếm những bất động sản đang hoạt động hoặc tìm cách liên doanh với các đối tác có danh tiếng tốt trong nước

Cá tra là sản phẩm quốc gia, phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này đạt khoảng 12 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hằng năm hơn 4%