Ứng dụng chiêm tinh học tháng 5

Tháng 05/2021

Sao Kim sẽ đi vào cung Kim Ngưu vào đầu tháng 5 và sẽ tiếp giáp với sao Thủy. Nguồn cầu tiêu dùng nhanh sẽ tăng. Các công ty trong lĩnh vực kim loại quý cũng sẽ trở thành con cưng của các nhà đầu tư. Cổ phiếu dệt may lao dốc khi sao Thủy đi vào chòm sao Rohini.

Sao Thổ ở cung Ma Kết chuyển động ngược chiều với sao Thủy khiến nhu cầu về đường, dầu thô và vàng sẽ được chú ý. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh các vị thế mua dài hạn. Sao Thủy, hành tinh chính của kinh doanh và thương mại, sẽ đảo chiều vào cuối tháng làm cho cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin và dược phẩm bứt phá.

1 Likes

Bắt đáy
Có ăn 10% là chốt
Ôm lâu là lỗ nặng

chiêm tinh áp dụng cả đánh chứng à, kk

Hnay ngân hàng đã kéo