Ứng dụng của chỉ bảo RSI trong PTKT

RSI là 1 công cụ phổ biến trong Phân Tích Kỹ Thuật
Những NĐT mới khi tham gia thị trường nên dùng RSI để xác định vùng quá mua/quá bán.

chỉ báo hay