Vàng miếng-một kênh khác kiếm tiền ngoài chứng khoán

Hi các bác
Mặc dù vàng trong nước bị chi phối bởi “nhà cái” và có khoảng cách khá xa so với vàng thế giới.Tuy nhiên nếu có tiền nhàn rỗi,ngâm cứu kỹ, chọn khung thời gian mua và nắm giữ thích hợp chúng ta vẫn có cửa thắng.F247 ít chủ đề bình loạn các bác biết gì thì cứ giao lưu thoải mái nhé.

Ai thử kiểu mua bán nhanh này chưa?

http://doji.vn/tin-tuc/tap-doan-doji-chinh-thuc-ra-mat-hinh-thuc-mua-ban-vang-vat-chat-egold/