VCI lnst quý 600 tỉ

600 tỉ thôi.
Tin được ko nhỉ
Thương vụ FE
ALIBABA VÀ MASAN

MẢNG TỰ DOANH bán nhẹ VPB tôi thấy thừa sức rồi
Thêm thanh khoản thị trường tăng mạnh cùng với cho vay margin cao.

Trong t7 VCI sẽ có giá 60k

4 Likes