VHG bắt đầu chạy mạnh

Ngày 4/3 họp đại hội cổ đông, sẽ đưa ra thông cáo có đối tác lớn hợp tác trong mảng chiến lược bds, mảng này được VHG ưu tiên phát triển, tái cơ cấu là nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp, trong tháng 3 giá sẽ lên 15, múc ngay còn kịp khi tin thâu tóm sẽ ra ngày 4/3.

2 Likes

Hôm nay đại hội cổ đông nhé anh em, hôm nay VHG có nhiều thông báo bất ngờ và hứa hẹn tái cấu trúc trong tương lai. Con này hôm nay sẽ vượt 11

có t.tin gì mới anh em update nhé

vhg hop chưa

Nay vẫn 10 bạn

Đội lái HUT, cũng chính là đội lái VHGanh em nhé, đang ra hàng HUT để kéo VHG

Em Hậu chơi hàng nóng HUT, CVT, NVT, VHG, kinh đấy

nếu chuẩn thì sắp tới lại phi mút chỉ

nay vẫn thấy giảm hơn cả tham chiếu mà

Hóng cái nào, giàu sang là đây

Múc nhanh, còn chờ gì nữa, lần này lái đánh vượt đỉnh, lái ra hàng HUT quay lại lái VHG

hôm nay khả năng bay mạnh

1 Likes

Anh em tranh thủ múc vùng này đi, chút nữa hết giá rẻ rồi

Chiều nay nhóm ra hàng HUT sang kéo VHG

Ae chạy hết hàng chưa :))

được bao nhiêu kéo đây bác, chứ em này hàng đông vl ra mua hoài không hết nổi hàng

Mình cũng vào em ấy lần đầu nhịp 10.x và đang lõm ra. Hnay Tk ít đi rồi k biết thế nào