VHM, liệu đã ngủ đông

Trong thời gian qua các mã sóng BĐS tăng trưởng cục nóng, từ penny đến midcap, vậy mà một em hàng cơ bản có tác động đến thị trường cả nước lại ngủ đông trong con sóng này. Bao giờ mới thức tỉnh đây khi mà quý IV dự kiến doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vược kế hoạch. Dìm em nó tới bao giờ nữa nhỉ?

Tuần này tăng không?

Tuần này thì tăng bác ạ, dòng tiền chuyển về hàng cơ bản, giá VHM trong thời gian qua có tăng được tý nào đâu