VHM trùm cuối BDS?

cứ ăn theo sóng đi NBB CEO CII