Vì sao Vnindex đỏ mà cổ bđs vẫn tăng

, , , , , , , ,

Cùng theo dõi để hiểu vì sao A7 nói Vnindex đỏ, cổ bđs vẫn tăng