Video chỉ 5 phút. Tất cả những gì bạn cần biết về mẫu hình nến Hammer giúp TT dừng đà rơi

:boom::boom: Chỉ 5 phút — Tất cả những gì bạn cần biết về mẫu hình nến Hammer

Những Video hữu ích nhất được trình bày đơn giản nhất :sparkling_heart:

Khi Tham gia Thị trường Chứng Khoán không thể không biết!!

Hãy theo dõi để nhận được những Video và thông tin bổ ích nhất nhé :ok_hand:

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

lấy toàn giai đoạn up trend để làm ví dụ thì cũng không hợp lý lắm. Cùng với nến phải thêm một vào chỉ báo khác nữa mới có thể xác nhận được xu hướng tiếp theo để tránh rủi ro

1 Likes

Đây là Video giới thiệu mẫu hình nến Hammer chứ k phải Video chỉ cách xác nhận xu hướng tiếp theo của TT

Uptrend hay Downtrend k liên quan gì, Hammer chỉ là 1 báo hiệu TT có thể dừng đà rơi
Chứng khoán là trò chơi của xác suất dù bác có áp dụng 100 chỉ báo đều đúng thì cũng không thể chắc chắn 100%

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211