Video dành cho NĐT quan tâm phương pháp CANSLIM

Trong video này chúng tôi gửi tới anh/chị NĐT về cách sử dụng phương pháp CANSLIM trong phân tích và đầu tư.
Với tư cách là NĐT CANSLIM trong 10 năm qua, chúng tôi tạo ra 1 ứng dụng có đầy đủ các chỉ số liên quan tới CANSLIM mà hoàn toàn miễn phí.
Trong video này tôi sẽ nói qua về chỉ số RS Rating - Chỉ số độc quyền của Canslim với vai trò:
1. Đánh giá sự mạnh/yếu cổ phiếu
2. Tìm cổ phiếu đẫn đầu
3. Kết hợp để tăng tính chắc chắn khi đưa ra quyết định mua cổ phiếu.