Vietnam airline chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ

Dịch bệnh đến hàng không nguy cơ phá sản, con bây giờ dịch bệnh qua đi thì là thời của em nó thôi