VINFAST và khát vọng nâng tầm Việt Nam

, , ,

Hy vọng mọi thứ sẽ thành công!
Mình sẽ ko đề cập tới vấn đề cổ phiếu vì họ nhà Vin đa phần sử dụng để neo chỉ số

Nhưng rõ ràng những gì Vin đang làm đã nâng tầm giá trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng ý là có thể sản phẩm chất lượng chưa bằng nhiều sản phẩm ngoại nhưng quan trọng là sự cải thiện theo thời gian. Kể cả những sản phẩm ngoại tốt như bây giờ cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn chứ có phải làm 1 lần là thành công luôn đâu!

Mọi người tham khảo đầy đủ tại đây hen^^


Vinfast lên sàn Mỹ thì VIC xxxx hiện tại. Hiện tại VIC tạo đáy thành công