Vĩnh Phúc: Phát huy thế “kiềng 3 chân”

Tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều phương án thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để phát triển toàn diện và bền vững. Tốc độ tăng GRDP của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc trong quý III. Các khu công nghiệp tiếp tục được quan tâm đầu tư, trong đó có dự án tiêu biểu như Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Giai đoạn 2 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 810 tỷ đồng. Các chính sách tăng lương, giảm thuế VAT và tăng chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước đang trở thành động lực thúc đẩy tăng tiêu dùng trong nước.
Các ngành dịch vụ như bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; ngành lâm nghiệp tiếp tục sản xuất ổn định, tăng 3,28%; sản xuất thủy sản tăng 4,08% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/vinh-phuc-phat-huy-the-kieng-3-chan-287016.html