VIX đã bay, tặng các bác 1 mã penny

TCI em viết đã bay và giờ vẫn đang bay rồi, VIX em post hôm nay cũng bay, taget nào cho VIX ạ. Em tặng các bác 1 mã giấy ạ. HHP :smiley:

HHP em nó đủ tuổi chưa, dạo này hàng chưa đủ tuổi chét mọt gông đấy :grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes