Vix - sẽ là siêu cổ ngành chứng khoán sắp tới

nói như không nói hihi :grin:

thế mới là đỉnh cao của nói :grinning:

có chắc là đỉnh khum :grin:

image
danh mục tự doanh của CTS đang cầm 14tr VIX giá vốn 18

1 Likes

cụ nào có thông tin kết quả kinh doanh chưa nhỉ?