VNI 1200 hành trình vui sướng hay lo lắng?

cảm xúc của các sĩ tử khi vni đạt 1200đ?
vui sướng hay lo lắng?

Hài chết cười, y như bịt mắt bắt dê, lên trong sự ngỡ ngàng của các sĩ tử. Chả ai mua bán gì được thế là lên! Chợ không cần có người vẫn chạy tốt.

cứ nhận được cái thông báo này là em đi uống nước rồi gục đầu : Đang có hiện tượng nghẽn mạng của toàn thị trường nên lệnh của Quý khách có thể không vào được sàn HSX trong thời gian này. Xin cảm ơn Quý khách! vả tỉnh giấc thì thấy hơi rùng mình

sáng nay biết bao nhiêu chứng sỹ lúc gần 1200 bán hết, full cash để chờ một cú giảm của VNI mà các anh lại đánh lên, chơi kỳ ghê

lên đỉnh rồi mới hồi hộp. chiến thắng dành cho anh em chứng tử có lòng kiên định, có bản lĩnh chơi chứng vừng vàng…