VNI tăng hay giảm cũng không còn quan trọng!

:boom:Các phiên giao dịch gần đây bản chất của thị trường là kéo trụ rồi xả hàng nuôi tâm lý tốt để bán hàng ra đến từ tạo lập

  • Nên về thực tế thị trường xanh vỏ đỏ lòng

  • Danh mục đầu tư của một số nhà đầu tư vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn ( Mã không có dư địa tăng , Mã không đồng thuận sóng ngành , Mã không có sự thu hút dòng tiền )

-> Thị trường dù tăng hay điều chỉnh thì danh mục vẫn đỏ vẫn rỉ máu mỗi ngày !

Nhóm Phao Cứu Sinh cho nhà đầu tư nhằm để hỗ trợ và tư vấn cho các anh chị gặp khó khăn về danh mục (Nói không với chim lợn - lùa gà -> Chỉ chia sẻ và cố gắng mang thật nhiều giá trị cho nhà đầu tư
-> Nhấp vào đây để tham gia nhóm

:heart:Tối nay mình có làm một video chia sẻ về thị trường chung cũng như các vấn đề về quản trị danh mục và các lời khuyên chân thành mình để ở cuối video ! Mong các anh chị ủng hộ kênh và chúc các anh chị đầu tư thành công