Vni vượt đỉnh và ngành hưởng lợi

Chắc chắn là sẽ có một con sóng mang tên sóng chứng nhé, bác nào có mã ck cầm danh mục nhiều cổ đất ném vào đây anh em thảo luận

2 Likes

Dòng chứng chạy là điều tất yếu ,Giờ chỉ cần tìm đỉnh DIG

Các bác có hàng chưa

ART- cô thôn nữ trồng quýt

Chúc mừng các cụ đang cầm cổ Ngân Hàng. VNi vượt ngành nào được lợi thì e ko biết. Nhưng họ nhà Phân thì thấy rõ đang hưởng lợi do giá phân bón Thế giới và trong nước tăng mạnh. Nhất là chuẩn bị cho vụ mùa cuối năm

Lựa đi, phân đang tích lũy

ngon, chứng cơ bản là ngon

sắp tím rồi

nói thật từ lúc mình lập pic các bác chọn đại một con thì cx ăn kha khá. Mấy con bên hnx rồi upcom chả con nào không tăng

nó chạy cả dòng, con mạnh chạy nhiều con yếu chạy ít nên mk k pr con nào cụ thể kể cả con mình đang cầm

chứng ung mà tăng ác thật