VNidex năm 2022!?

Không nên tin bất cứ ai từ cty chứng khoán, quỹ đầu tư, MMs, Bìm Bịp, Chim Lợn…media…vì mọi dự báo đều vì…quyền lợi.