VNINDEX cần chờ sự xác nhận tăng?

VNINDEX cho tuần tới ?
Kịch bản: Tăng.
———
Mình cần chờ sự xác nhận.

  • Bác nào rảnh thì trao đổi nhé !

SĐT: 033.269.7326Nếu tâm lý kết hợp thanh khoản tốt 10-12k tỷ mục tiêu 1150-1200 t5 như chart còn tiêu cực xác nhận vùng 800-850 vào t5-6

1 Likes

Dạ. Mình vẫn chờ xác nhận và khuyến nghị mua. He he.

  • Đang đứng ngoài