VNINDEX chỉnh ai cũng biết, vậy chú ý mã nào?

, , , ,

Dòng tiền luân chuyển, tuy nhiên thị trường khó đạp sâu.Phiên nay dòng tiền kéo nhóm Bank và VN30 giữ chỉ số. Tuy nhiên Bank tới giá hiện tại để tăng mạnh hơn nữa khá khó khăn. Vậy kéo gì để giữ nhịp chỉ số bây giờ ??
Các phiên gần đây có ae nào chú ý VOL và sự giữ giá của FPT ? Trong đầu phiên sáng nay 4/8, khi thị trường chỉnh đỏ đầu phiên thì dòng tiền chủ động vào FPT. Nền FPT cũng tích lũy chặt sau cả đoạn từ dưới 1200 đến 1250. Với yếu tố này của FPT, nhịp rung lắc chỉnh lại từ 85.2-85.8 theo ngu kiến của em có thể vào thăm dò được.
Tất nhiên với vùng từ 1250-1260 điểm ai cũng biết, cũng xác định là rủi ro nên mọi ng hạn chế mua mới cp nền giá đã lên 10 thâm trí 20%. Chỉ có trạng thái bán là chủ yếu.
Gợi ý một số cổ phiếu riêng lẻ giữ nhịp và tác động tới VNI mà thôi nhé mọi người, ae có cổ hay để kiếm ăn thì


góp ý kiến ạ