VNINDEX - Đã cảm nhận được vùng đáy hồi phục?

,

Thị trường sẽ tiếp tục đi lên vượt 1.300 điểm trong 2 tuần đầu tháng 4/2024 để chào đón mùa hè và kết thúc chu kỳ của mùa xuân đua nở. Nhóm cổ phiếu bất động sản, thép, dầu khí, đầu tư công sẽ kéo thị trường.

Điểm cân bằng đã có, thị trường ít nhất sẽ hồi T+2.5

Thị trường đang bắt đầu cảm nhận được vùng đáy đâu đáy 1150 - 1160 điểm. Thanks!

VNI chưa giảm mạnh được đâu nhé. Khi các cổ phiếu trụ đang ở vùng quá bán rồi nên sẽ bật lên trong 1 vài phiên nữa. Thanks!

Thị trường sẽ phục hồi vào trong tuần sau. Nhóm chủ lcự là trụ VNM VHM VRE VND và nhóm bất động sản. Thanks!

1 Likes

Bác chắc chưa :frowning:

Đó là quan điểm của tui và tui sẽ hành động theo quan điểm đấy. Còn bạn đi tìm sự chắc chắn thì ở thị trường này không tồn tại điều đó. Thanks!

Đã thấy vùng đáy trong tuần này rồi.

1 Likes

Dừng mua thôi anh em ơi.

Dừng mua nè. Hãy tập trung quan sát để nâng hạ danh mục cho chuẩn nhé. Đáy đã qua và vùng điều chỉnh đang đến.

Đừng vội nghĩ đã chỉnh xong nhé. Thanks!