Vnindex_đứng giữa ranh giới

:small_red_triangle:Kịch Bản Tuần 20/3-24/3/2023:
:dart:Về Thị Trường

 • VNINDEX có Trend ở mốc 1045 điểm nên thị trường vẫn an toàn nắm giữ cổ phiếu hoặc anh/ chị có thể chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu có lãi trong danh mục khi cổ phiếu bull mạnh trong tuần và canh mua lại sau.
 • Nếu thủng Trend mốc 1045 điểm cuối mỗi phiên, thì vùng 1010-1015 điểm mới là hỗ trợ, Nên phải cân đối tỷ trọng danh mục CP quanh 30-40% khi thủng 1045 điểm và chờ điểm mua mới sau.
  :dart:Về Cổ Phiếu
 • Team chúng tôi vẫn khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PVT HHS HCM theo trend 1045 điểm của VNINDEX Và thực hiện kỷ luật như ở trên.
 • Sẽ có những sai số nhỏ, và những điểm lướt T0 với tỷ trọng nhỏ trong phiên thì Team chúng tôi sẽ cập nhật thêm.
 • Để nắm rõ chi tiết kịch bản hành động hãy liên hệ chúng tôi.
  TUÂN THỦ KỶ LUẬT- QUẢN TRỊ RỦI RO.
  -VƯƠNG LÃM SSI-

ACE nhớ gần mốc 1010-1015 sẽ hồi, tuy nhiên hồi ở cản 1030-1038 để hạ tỷ trọng sau phiên gãy trend 1045 điểm, đợi cơ hội rõ ràng và quá bán mới nha