Vnindex liệu có đang hấp hối?

Vnindex liệu có đang hấp hối ?
Tiền vào rất yếu
Ưu điểm: bank - chứng - thép - bđs đang phân kỳ dương macd rất mạnh
tồi tệ nhất có thể rơi test về 1100