Vnindex nghẽn lệnh, dòng tiền nóng tăng mạnh, giai đoạn volume mới hình thàn

==> Mời cả nhà xem video:

https://youtu.be/Da6pwz9gIhk