Vnindex_nhúng là mua ngay nhé

Thời cơ không cản được dòng tiền đâu. Nhúng/chỉnh là cơ hội ngay chân con sóng lên 1300 trong nay mai.

1 Likes

okay anh