VNindex phục hồi nhưng không hủy dc lệnh SELL

Có bác nào hủy dc lệnh ko? Mình đang hủy 1 lệnh bán chơi 100 cổ. Nhưng ko hủy dc. :frowning: :frowning:

Mình cũng đang hủy 1 lệnh mua TDC giá sàn nhưng ko được.

Mình đặt mua TDC mà ko được :roll_eyes: