Vnindex - Vn30 diễn biến trái chiều, dòng KCN trở lại, dòng chứng khoán tiếp tục tăng điểm

==> Mời cả nhà xem livetream: