VnIndex & VN30 vs đường kháng cự!

Đây là bài viết sáng ngày 8/6 trước giờ giao dịch đăng trên page Nhà Đầu Tư Thông Minh, mình thấy tình hình có vẻ thú vị nên đăng đây mn tham khảo. :slightly_smiling_face:

VnIndex:
Tháng 4/2018 VnIndex chạm kháng cự 5 năm (2013-2018) và đạt đỉnh. 5 năm sau (năm 2021) VnIndex mới vượt đỉnh cũ.
Tháng 6/2021 VnIndex chạm kháng cự 5 năm (2016-2021) và quay đầu giảm. Hiện tượng “Déjà vu”? :thinking:

VN30 chạm kháng cự 12 năm (từ năm 2009-2021) và quay đầu giảm.

Đỉnh hay bear trap??? :thinking: :thinking: :thinking:

1