VOS tương lai tươi sáng

Vượt xa kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, Vosco (VOS) hết lỗ luỹ kế. Quý 4 sẽ tăng trưởng mạnh, ra khỏi diện cảnh báo…được margin trở lại, lợi hại hơn. Cty chuẩn bị mẫu giải trình vì em nó trần liên tục. Hy vọng em nó tươi sáng

Mời các Bác tham gia và thảo luận ạ, thanks