VRC tài sản bị bỏ quên và con đường lên 20x. - 30.x

VRC thị giá hiện tại 10.x, giá sổ sách 20.x, Tài sản bao gồm 1000 tỷ các dự án bất động sản tại quận 7 và Long an nhưng khu vực sốt đất lâu nay. Các bác định giá thử theo thị trường thì giá đất tại nhưng khu vực này là bao nhiêu. và 1000 tỷ kia phải nhân mấy lần.

Mua khi không ai chú ý.

1 Likes

Lái đè kinh lắm :slight_smile:

nay tăng ác quá

VRC đã hoàn thành mục tiêu.

Mua 8.2 sau gần 1 năm, hồi hộp lo âu cũng có tí cháo.