VRE - Chỉ là sóng hồi

Nhận định về cổ phiếu #VRE của Vincom Retail tôi cho rằng đây chỉ là nhịp sóng hồi trong xu hướng giảm dài hạn. Tại sao lại như vậy xin mời các bạn xem hết video. Còn bạn thì sao, bạn có đánh giá như thế nào về cổ phiếu VRE?