VRE_ review về báo cáo tào chính

VRE_ Review về báo cáo tào chính Q1/2022

 • Trong Q1/2022, Doanh thu thuần hợp nhất là 1.369 tỷ đồng, tăng 0.2% so với quý IV/2021 trong bối cảnh số ca nhiễm Covid -19 tăng vọt.

 • Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư và cung cấp các dịch cụ có liên quan đạt gần 1.246 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý trước.

 • Mặc dù hiện tại VincomRetail đang tiếp tục hỗ trợ khách thuê tổng cộng 464 tỷ đồng dưới hình thức miễn, giảm tiền thuê, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng tốt trong quý 1. Cụ thể hơn LNST là 377.597 tỷ đồng, tăng 209.9% so với quý IV/2021.

 • Như vậy thì VRE đã có 3 quý liên tiếp tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, cho thấy doanh nghiệp đang từng bước khôi phục lại hoạt động kinh doanh của mình.

 • Một số sự kiện sắp tới:

  • Khai trương TTTM mới trong quý 2 và quý 3.
  • Tất cả các TTTM hoạt động bình thường.
  • Kỳ nghỉ hè, SEagame 31 sắp tới sẽ thúc đẩy nhu câu vui chơi, giải trí, tiêu dùng
2 Likes