Vua thép sang bds

Đến a Long thép thời bơm tiền cũng bds thôi ko còn cái nịt.