Vượt 1200 rồi mua - có quá muộn?

Kết thúc 1 tuần giao dịch bùng nổ với 1 phiên tăng hơn 8 điểm. Những yếu tố Vĩ mô cùng Thông tin tích cực đang ủng hộ khá tốt. Thị trường tuần mới sẽ biến động như thế nào? Những mã cổ phiếu nào còn cơ hội và là danh mục tham khảo tuần mới? Mời ace xem qua video https://youtu.be/RCtRcp8d-D4

/-strong

/-heart

2