Wintrades- ứng dụng hỗ trợ giao dịch ngắn hạn

WINTRADES là sản phẩm giao dịch ngắn hạn duy nhất ở Việt Nam sử dụng hệ thống đầu tư CANSLIM để xác định các ý tưởng giao dịch và tính toán giá mua và giá bán tối ưu.

Ứng dụng giúp nhà đầu tư kiếm tiền trên thị trường chứng khoán với các giao dịch trong xu hướng ngắn hạn. Chúng tôi đưa ra mức lợi nhuận từ 7-10% và mức cắt lỗ 3% trong mọi giao dịch của mình với lý tưởng" nhiều lợi nhuận nhỏ để tạo chiến thắng lớn".

Ứng dụng gồm có những chức năng

CH PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wingroup.wintrade&fbclid=IwAR1oPmZHA-UnsVukhDfXwchPGc0V-f66ARzKZ4-cmGlqtkK_3xalTIqfkNM
IOS: ‎「WinTrades - Đầu tư hiệu quả」をApp Storeで

Để liên hệ tư vấn sử dụng dịch vụ của chúng tôi: Liên hệ MR Cường 0965145428

1 Likes