Xin hỏi anh Quyết

Cả họ nhà anh đều cời trần trừ GAB
Xin hỏi anh có chuẩn bị mua con này không để tôi huy động anh e họ hàng ủn đít nó lên?
Mong anh quan tâm và hồi âm