Xin hỏi cao nhân KHB sẽ đi về đâu

Các cao nhân cho em hỏi con KHB sẽ đi về đâu được không ạ. Mãi chả thấy nó lên