Xu thế của thị trường

Thị trường chứng khoán cũng giống như mọi thị trường hàng hóa khác có thể thay đổi theo thời gian, các nhà kinh doanh có thể đến và đi. Nhưng bản chất con người vẫn vậy, không thay đổi. Chính bản chất con người đã tạo nên xu thế của thị trường, và các kỹ thuật kinh doanh là dựa trên xu thế đó. Bí quyết để thành công là biến những điều phức tạp, thành những điều đơn giản nhất.