Xuống up cơm kiếm cơm thôi các ae

HO HA hết vẹo dồi
khó khăn quá
xương cũng phải gặm :rofl:

2 Likes

Xương sườn, xương cùi… xương bò hay xương heo…túm lại cứ xương là quất tới A c hể. Xương hầm lâu thì nc ngọt thôi. Nhất là xương gà :joy:

2 Likes

yêu

1 Likes

Bác cá khơi gợi cho các anh em upcơm vài cái tên tiêu biểu xem nào

1 Likes

LKW, NTW ngon

2 Likes

BSR,DDV cụ nhé :grinning: :grinning:

2 Likes

PVX geme mua nhà mua xe

1 Likes

Bác cứ đùa dai :joy::joy:

1 Likes

Thấy cậu thịt dê lái PVX bẩu thế :smile:

1 Likes

Vậy ABB BSR ok

1 Likes

Thế để em phím bác cá vài mã nhá :laughing: :laughing:

1 Likes

Thơm như múi mít nhá :smile:

1 Likes

DDV, BCC, LPT :laughing:

1 Likes

Chả trúng gì cả :joy:

1 Likes

Chắc gu em vs bác không hợp nhau :joy: :joy:

1 Likes

Chú thích lái máy bay
Còn A thích cỏ non :joy:

1 Likes

LPT cỏ non mới nhú luôn , :rofl: :rofl:

1 Likes

Vậy để Tối về A soi :smile:

1 Likes

Soi cẩn thận kẻo em đổ bô lên đầu bác chưa chừng :rofl: :rofl: :rofl:

1 Likes

Vậy chờ chú cắt A mới vào :smile:

1 Likes