1 Phút Quảng Cáo: Sideway Up $ Phân Hoá

Nhấn thiệt chớ, ai lại làm thế :joy:

Cập nhật nà Làdy @Tammy.Tr :tongue:

2 Likes

bác tinh ý thật, em để mn hiểu lầm là người iu em mà k qua mắt được bác rồi :sweat_smile:

3 Likes

thôi lưu ảnh về rồi vote A đi sốp :joy:

3 Likes

Tôi sẽ lần lượt ship yangho tới từng nhà @Trade.Hub55 @DeChiCai :rage:
Em có hình khác đẹp hơn, mà dk @Andjku k tin em thì thôi :rage:

3 Likes

Tjn chớ … tjn mà :smiley:

Làng Trứng thấy sẽ tjn :innocent:

4 Likes

Luư là…… cháy máy đó :rofl:

2 Likes

Cháy máy hay cháy má vì bị vk oánh ? :rofl:

4 Likes

Em độc thân dui tánh mà :joy:

2 Likes

Lúc này anh nằm im rồi, mai chắc mua thêm chút bánh cho tròn số thôi. Anh hơi bị điên vụ đối xứng với tròn số.

Tk của anh đang chủ lực con V38

Lúc này làm nhiều nên tới bữa bụng đói meo. Công việc căng nhưng cũng học hỏi được nhiều.

5 Likes

Hmmm thôi k cần xoá nữa dk.
Tại bộ đồ đó nhìn yangho, k có dc thuỳ mị :kissing:
Mà thôi nhìn vậy mới thấy có tướng yangho :kissing:

1 Likes

Tấm nào Ka thấy ô sờ kê thì Ka mới giữ lại làm tài sản của Làng Trứng :kissing_closed_eyes:
Cơ mờ … Cái Trousers có bị mặc ngược ko nhể !? 🫨

2 Likes

Như nhau ý mà ka

2 Likes

Vote rồi nhá :laughing:

2 Likes

K, model hot trend giờ đang là như vại đó dk.
Dk lộn ngược tất cả quần, túi ra bên ngoài, mới là đúng model nhé :kissing:

2 Likes

Chúc ka @andjku và cả nhà ngày mới vui vẻ.

4 Likes

Chúc đk @Andjku và cả nhà ngày mới thật nhiều năng lượng :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes: :purple_heart: :purple_heart: :purple_heart: :purple_heart: :purple_heart: :two_hearts: :two_hearts: :two_hearts: :two_hearts: :two_hearts: :two_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts: :smiling_face_with_three_hearts:

4 Likes

Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ

4 Likes

Chúc ace xanh, tým


3 Likes

Trend này hay đới lady, mờ công nhận giờ mọi người đẹp thật ấy, đâu đâu cũng thấy zai xinh gái đẹp ờ :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes